Hamina Bastioni on peräisin 1700 -luvulta

Haminan linnoitusta korjattiin ja uudistettiin voimakkaasti kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla 1790-luvulla samalla kun koko Kaakkois-Suomen raja linnoitettiin Ruotsia vastaan. Uudet linnoitukset ja vanhojen linnoitusten korjaukset noudattelivat kuitenkin vanhaa bastionilinnoitusperinnettä.

Suvorovin jälkeen Kaakkois-Suomen linnoittaminen jäi hollantilaissyntyisen kenraali Jan Peter van Suchtelenin vastuulle ja hän alkoikin 1800-luvun alussa soveltaa uutta linnoitusjärjestelmää, kaponierilinnoitusta. Vuonna 1803 alettiin Haminan linnoituksen Kirkkojärven puoleista varustusta rakentaa uudelleen uuden järjestelmän puitteissa.  Keskelle rakennettiin suuri bastioni, ns. Keskusbastioni, jonka kummallekin puolelle vallihautaan tulivat kaponierit Puolikuu 1 ja 2.  Keskusbastioniin ei enää tullut tykistöasemia, vaan puolustusta varten rakennettiin ainoastaan ampumata­sanne ja rintamuuri kiväärimiehiä varten.  Haminan vanhemmista bastioneista poiketen Keskusbastionin vallin sisään rakennettiin tiilestä muurattuja holveja, kasematteja, joita noin 240 metriä pitkään valliin mahtui 58 kappaletta. Nämä kasematit olivat lähinnä varasto­holveja. Työt valmistuivat 1810-luvun alussa.  Lähes hehtaarin suuruiselle sisäpihal­le, bastioni­pi­hal­le, raken­net­tiin linnoituksen lakkauttamisen jälkeen 1800-luvun puolivälis­sä puisia talli- ja varasto­ra­ken­nuksia varuskunnan kuormastoa varten.

Keskusbastioni oli tämän jälkeen ensin Haminan venäläisen ja sitten suomalaisen varuskunnan varastoalueena aina 1970-luvulle asti, jolloin aloitettiin sen restaurointi. Pahoin sortuneet kasematit muurattiin suurelta osin uudelleen mihin työhön kului 600.000 uutta tiiltä.  Samassa yhteydessä on vahvistettu bastionin kolme metriä syvässä olevat hirsiperustukset sekä muotoiltu uudelleen päällä oleva maavalli ja rintamuuri.  Restau­rointityön on toteuttanut Konnunsuon Keskusvankilan alainen Haminan työsiirtola.

Hamina Bastioni tapahtuma-areenaksi

Haminan kaupungin arkkitehtitoimistossa 1980-luvun lopulla Keskusbastionin käyttösuunnitelmaa laadittaessa päätettiin, että historiallinen ja ainutlaatuinen alue tulee olla yleisölle avoin.

Linnoituksen kulttuurihistoriallisen voimavaran hyödyntäminen, Hamina Tattoon suosio ja matkailun kehittäminen synnyttivät ajatuksen rakentaa Keskusbastionista vapaa-ajan keskus. Nerokkuus perustuu kolmen asian ennakkoluulottomaan yhdistämiseen:

–    Keskusbastioni on aito nähtävyys

–    Vapaa-aika kasvaa ja elämyksiä kaivataan

–    Keskusbastioni sijaitsee keskustassa ja oheispalvelut on helppo järjestää

Haminan kaupungin esittämä idea Keskusbastionin käyttöönotosta sopi Museoviraston ja Vankeinhoitolaitoksen tavoitteisiin. Vaikka idea oli uskottava, hankkeen erikoisuus vaati luovaa suunnittelua ja yhteistyötä, ennen kuin rakentamispäätökset kaupungin, OPM:n ja EU:n elimissä tehtiin 1997. Sen jälkeen Keskusbastionia on esitelty eri puolilla maailmaa historiaan pohjautuvana ja tulevaisuuteen tähtäävänä esimerkillisenä hankkeena.

Pin It on Pinterest

Share This